Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Παρασκευή 23, Οκτωβρίου 2015 14:22

Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων» (Υποψήφιος: Μιχαήλ Γεωργιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000675581)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 675581

Αποτέλεσμα κρίσης