Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Σύνθεση και Ανάλυση Μηχανισμών, Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογία Κατεργασιών, Εργαλειομηχανές


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τετάρτη 04, Νοεμβρίου 2015 15:44

Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Σύνθεση και Ανάλυση Μηχανισμών, Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογία Κατεργασιών, Εργαλειομηχανές» (Υποψήφιος: Ιωάννης Τσιάφης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000642644)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΦΗΣ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 642644

Αποτέλεσμα κρίσης