Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Εργαλειομηχανές, Μηχανουργικές Κατεργασίες, Μηχανολογικό Σχέδιο»


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τετάρτη 04, Νοεμβρίου 2015 11:29

Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Εργαλειομηχανές, Μηχανουργικές Κατεργασίες, Μηχανολογικό Σχέδιο» (Υποψήφιοι: Γκαμπριέλ Μανσούρ, Αναπληρωτής Καθηγητής του ιδίου Τμήματος και Ares Argelia Gomez Gallegos, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000567974)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΜΑΝΣΟΥΡ, ARES ARGELIA GOMEZ GALLEROS (Η κυρία Ares Argelia Gomez Gallegos απέσυρε την υποψηφιότητά της, με το από 08.01.2016 μήνυμά της)

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): https://service.apella.grnet.gr/apella.html και

Κωδικό Θέσης: 567974

Αποτέλεσμα κρίσης