Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ανθεκτική Στατιστική και Τεχνικές Επιχειρησιακής Έρευνας


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Παρασκευή 13, Νοεμβρίου 2015 15:11

Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Ανθεκτική Στατιστική και Τεχνικές Επιχειρησιακής Έρευνας» (Υποψήφιος: Γεώργιος Ζιούτας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000748940)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΟΥΤΑΣ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 748940

Αποτέλεσμα κρίσης