Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική»


Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Παρασκευή 01, Ιανουαρίου 2016 14:35

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» (Υποψήφιος: Κωνσταντίνος Αλεξίου, Επίκουρος Καθηγητής του ιδίου Τμήματος. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1360067)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 1360067

Αποτέλεσμα συνεδρίασης