Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματες Επικοινωνίες: Εκπομπή, Μετάδοση και Λήψη Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος»


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Παρασκευή 01, Ιανουαρίου 2016 12:04

Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματες Επικοινωνίες: Εκπομπή, Μετάδοση και Λήψη Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος» (Υποψήφιοι: Τραϊανός Γιούλτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ιδίου Τμήματος & Δρ. Βασίλειος Παπαμιχαήλ. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1497117).
Υποβληθείσες υποψηφιότητες: Τραϊανός Γιούλτσης, Βασίλειος Παπαμιχαήλ
Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): https://service.apella.grnet.gr/apella.html
και Κωδικό Θέσης: 1497117

Αποτέλεσμα κρίσης