Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Χωρική Ανάπτυξη και Πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ε.Ε.»


Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Τετάρτη 20, Ιανουαρίου 2016 14:37

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Χωρική Ανάπτυξη και Πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ε.Ε.» (Υποψήφιοι: Δρ. Αναστάσιος Χάρδας, Δρ. Αρτέμιος Κουρτέσης, Λέκτωρ του ιδίου Τμήματος, Δρ. Ευθυμία Αμανατίδου, Δρ. Χριστίνα Κακδέρη & Δρ. Ιουλία Μωραΐτου. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 810639)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΔΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΚΔΕΡΗ, ΙΟΥΛΙΑ ΜΩΡΑΙΤΟΥ (Ο κ. Αρτέμιος Κουρτέσης, Λέκτωρ του Τμήματος και η κ. Ιουλία Μωραΐτου απέσυραν την υποψηφιότητά τους στις 6 και 24 Οκτωβρίου 2017, αντίστοιχα)

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 810639

Αποτέλεσμα κρίσης