Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τετάρτη 03, Φεβρουαρίου 2016 15:21

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον» (Υποψήφια: Ευαγγελία Αθανασίου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000885337)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 885337

Αποτέλεσμα κρίσης