Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός με Περιβαλλοντική Οπτική»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τετάρτη 03, Φεβρουαρίου 2016 10:07


Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός με Περιβαλλοντική Οπτική» (Υποψήφιοι: Δρ. Ιωάννης Βενέτης, Κωνσταντίνος Σακαντάμης, Λέκτωρ με θητεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. & Δρ. Ιφιγένεια Θεοδωρίδου) Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000875259

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΑΝΤΑΜΗΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη):
https://service.apella.grnet.gr/apella.html#positions/875259

Αποτέλεσμα κρίσης