Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρική Ενέργεια - Ποιότητα Ισχύος»


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Δευτέρα 15, Φεβρουαρίου 2016 15:39

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρική Ενέργεια - Ποιότητα Ισχύος» (Υποψήφιος: Χαράλαμπος Δημουλιάς, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000885422)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 885422

Αποτέλεσμα κρίσης