Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη (Μετρήσεις, Επεξεργασία, Απεικόνιση) Γεωμετρικών, Κινηματικών και Δυναμικών Χαρακτηριστικών και Δομών του Γήινου και Διαστημικού Χώρου σε Διάφορες Κλίμακες»


Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Πέμπτη 18, Φεβρουαρίου 2016 15:32

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη (Μετρήσεις, Επεξεργασία, Απεικόνιση) Γεωμετρικών, Κινηματικών και Δυναμικών Χαρακτηριστικών και Δομών του Γήινου και Διαστημικού Χώρου σε Διάφορες Κλίμακες» (Υποψήφιος: Βασίλειος Γρηγοριάδης, Λέκτωρ του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000809856)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 809856

Αποτέλεσμα κρίσης