Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία παραδοσιακών δομικών υλικών και εφαρμογή νέων μεθοδολογιών»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Παρασκευή 26, Φεβρουαρίου 2016 15:05

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία παραδοσιακών δομικών υλικών και εφαρμογή νέων μεθοδολογιών» (Υποψήφια: Μαρία Στεφανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του ιδίου Τμήματος, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000885722)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 885722

Αποτέλεσμα κρίσης