Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικές μεταφορές και διαχείριση κινητικότητας»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τρίτη 08, Μαρτίου 2016 14:35

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αστικές μεταφορές και διαχείριση κινητικότητας» (Υποψήφιος: Ιωάννης Πολίτης, Λέκτωρ του ιδίου Τμήματος, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000875137)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 875137

Αποτέλεσμα κρίσης