Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Παρασκευή 18, Μαρτίου 2016 15:24

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» (Υποψήφια: Αλκμήνη Πάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια του ιδίου Τμήματος. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 920982)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΑΛΚΜΗΝΗ ΠΑΚΑ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 920982

Αποτέλεσμα κρίσης