Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αναπαραστάσεις του Χώρου»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Παρασκευή 18, Μαρτίου 2016 14:31

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αναπαραστάσεις του Χώρου» (Υποψήφιος: Σταύρος Βεργόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του ιδίου Τμήματος. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 921206)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 921206

Αποτέλεσμα κρίσης