Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Θεωρία και Πρακτική»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Παρασκευή 18, Μαρτίου 2016 14:45

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Θεωρία και Πρακτική» (Υποψήφιος: Αναστάσιος Τέλλιος, Επίκουρος Καθηγητής του ιδίου Τμήματος. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 921305)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΛΛΙΟΣ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 921305

Αποτέλεσμα κρίσης