Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Στατιστική - Χρονοσειρές»


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Παρασκευή 20, Μαΐου 2016 09:44

Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Στατιστική - Χρονοσειρές» (Υποψήφιοι: Δημήτριος Κουγιουμτζής, Αναπληρωτής Καθηγητής του ιδίου Τμήματος & Δρ. Βασίλειος Παπαμιχαήλ. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1062899)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: Δημήτριος Κουγιουμτζής & Βασίλειος Παπαμιχαήλ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): https://service.apella.grnet.gr/apella.html
και Κωδικό Θέσης: 1062899


Αποτέλεσμα κρίσης