Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μεταλλικές Κατασκευές»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δευτέρα 23, Μαΐου 2016 14:16

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Μεταλλικές Κατασκευές» (Υποψήφιος: Ευάγγελος Ευθυμίου, Λέκτωρ του ιδίου Τμήματος. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1062149)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 1062149

Αποτέλεσμα κρίσης