Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανουργικές μορφοποιήσεις, επιφανειακές κατεργασίες, σχετικές νανοτεχνολογίες»


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Δευτέρα 30, Μαΐου 2016 14:26

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανουργικές μορφοποιήσεις, επιφανειακές κατεργασίες, σχετικές νανοτεχνολογίες» (Υποψήφιος: Γεώργιος Σκορδάρης, Επίκουρος Καθηγητής του ιδίου Τμήματος. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1058014)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΡΗΣ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 1058014

Αποτέλεσμα κρίσης