Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρμονική Ανάλυση»


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τρίτη 28, Ιουνίου 2016 11:39

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρμονική Ανάλυση» (Υποψήφιοι: Νικόλαος Ατρέας, Επίκουρος Καθηγητής του ιδίου Τμήματος, Νικόλαος Βλασσόπουλος & Πολυξένη Σπυλιώτη. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1181065)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΡΕΑΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ (Η κα Πολυξένη Σπυλιώτη απέσυρε την υποψηφιότητά της στις 19/09/2016)

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 1181065

Αποτέλεσμα κρίσης