Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Κατασκευή»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Δευτέρα 11, Ιουλίου 2016 13:00

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Κατασκευή» (Υποψήφιοι: Δημήτρης Κονταξάκης, Λέκτωρ με θητεία του ιδίου Τμήματος, Γιάννης-Νίκος Τσάρας. Ο κύριος Χρυσόστομος Θεοδωρόπουλος απέσυρε την υποψηφιότητά του στις 19.01.2017. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1180796).
Υποβληθείσες υποψηφιότητες: Δημήτρης Κονταξάκης, Γιάννης-Νίκος Τσάρας & Χρυσόστομος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος απέσυρε την υποψηφιότητά του στις 19.01.2017.
Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): https://service.apella.grnet.gr/apella.html
και Κωδικό Θέσης: 1180796

Αποτέλεσμα κρίσης