Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση υδατικών πόρων. Μέθοδοι προσομοίωσης και βελτιστοποίησης»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δευτέρα 11, Ιουλίου 2016 14:03

Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση υδατικών πόρων. Μέθοδοι προσομοίωσης και βελτιστοποίησης» (Υποψήφιος: Νικόλαος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του ιδίου Τμήματος. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1181191)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 1181191

Αποτέλεσμα κρίσης