Μια εβδομάδα εντατικών μαθημάτων σε ευρωπαϊκά πολυτεχνεία.


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Πέμπτη 08, Σεπτεμβρίου 2016 11:13

Οι φοιτητές της Πολυτεχνικής έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, σε ένα από τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο δίκτυο, ένα εβδομαδιαίο κύκλο εντατικών μαθημάτων (30 ώρες μαθήματα + 10 έως 15 ώρες δραστηριότητες ευρωπαϊκής διάστασης). Οι κύκλοι αυτοί γίνονται 2 φορές το χρόνο, το Μάρτιο και το Νοέμβριο. Δεν υπάρχουν δίδακτρα αλλά οι συμμετέχοντες καλύπτουν τις δαπάνες ταξιδιού, διαμονής και δραστηριοτήτων ευρωπαϊκής διάστασης. Επόμενος κύκλος 12-18 Νοεμβρίου 2016. Εγγραφές στην ιστοσελίδα του Προγράμματος μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.