Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δευτέρα 12, Σεπτεμβρίου 2016 15:00

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική» (Υποψήφια: Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του ιδίου Τμήματος. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1300291)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 1300291

Αποτέλεσμα κρίσης