Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μεταλλικές Κατασκευές»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τρίτη 04, Οκτωβρίου 2016 15:19

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Μεταλλικές Κατασκευές» (Υποψήφιος: Ευθύμιος Κολτσάκης, Επίκουρος Καθηγητής του ιδίου Τμήματος. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1181335)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 1181335

Αποτέλεσμα κρίσης