Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική με έμφαση στην υγροθερμική συμπεριφορά των κτιρίων»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τρίτη 04, Οκτωβρίου 2016 12:47

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική με έμφαση στην υγροθερμική συμπεριφορά των κτιρίων» (Υποψήφιοι: Χριστίνα Γιαρμά, Λέκτωρ του ιδίου Τμήματος και Δρ. Ιωάννης Βενέτης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1397920)
Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΡΜΑ
Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): https://service.apella.grnet.gr/apella.html
και Κωδικό Θέσης: 1397920
Αποτέλεσμα κρίσης