Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία»


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τρίτη 11, Οκτωβρίου 2016 11:45

Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία» (Υποψήφια: Αντιγόνη Κόταλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ιδίου Τμήματος. Η Δρ. Ελένη Κυριαζή απέσυρε την υποψηφιότητά της στις 16.02.2017. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1398279)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΟΤΑΛΗ
,  ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ (Η κα Ελένη Κυριαζή απέσυρε την υποψηφιότητά της στις 16/2/2017)

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 1398279

Αποτέλεσμα κρίσης