Δοκιμαστικό μάθημα του Δρ. Νικολάου Βλασσόπουλου (νέα ημέρα και ώρα)


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τρίτη 18, Οκτωβρίου 2016 12:14

(Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 11 της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές των Μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.)

Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016, ώρα 11:30-12:30, στην Αίθουσα 8 (τηλεδιασκέψεων) της Πτέρυγας Διδασκαλίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., ο Δρ. Νικόλαος Βλασσόπουλος θα παραδώσει δοκιμαστικό μάθημα, με τίτλο

Εισαγωγή στις Σειρές Fourier,

στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς του για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρμονική Ανάλυση» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1181065).

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών να το παρακολουθήσουν.