Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Mηχανική των Υλικών»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τρίτη 08, Νοεμβρίου 2016 14:25

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Mηχανική των Υλικών» (Υποψήφιοι: Δρ. Παναγιώτης Γουργιώτης, Δρ. Αβραάμ Κωνσταντινίδης, Επίκουρος Καθηγητής του ιδίου Τμήματος & Δρ. Στέφανος- Άλντο Παπανικολόπουλος. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1299727).
Υποβληθείσες υποψηφιότητες: Παναγιώτης Γουργιώτης, Αβραάμ Κωνσταντινίδης, Στέφανος- Άλντο Παπανικολόπουλος.

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): https://service.apella.grnet.gr/apella.html
και Κωδικό Θέσης: 1299727
Αποτέλεσμα κρίσης