Ανακοίνωση δοκιμαστικού μαθήματος (Παναγιώτης Γουργιώτης, Στέφανος Άλντο Παπανικολόπουλος)


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πέμπτη 20, Απριλίου 2017 12:22

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 11 της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές των Μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.)

Την Τρίτη 25 Απριλίου 2017, ώρα 15.00, στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής, 1os όροφος στο αίθριο του Κτιρίου «Εδρών», της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., ο κύριος Παναγιώτης Γουργιώτης και ο κύριος Στέφανος Άλντο Παπανικολόπουλος θα παραδώσουν δοκιμαστικό μάθημα, με τίτλο:

«Μικρομηχανική και γενικευμένες θεωρίες του συνεχούς μέσου»,

στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς τους για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Mηχανική των Υλικών» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1299727).

Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών να το παρακολουθήσουν.