Ανακοίνωση Δοκιμαστικού Μαθήματος (Δρ. Βασίλειος Παπαμιχαήλ)


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τετάρτη 26, Απριλίου 2017 09:54


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 11 της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές των Μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.)
Την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017, ώρα 11:00-12:30, στην Αίθουσα 8 (1ος όροφος της 3ης Πτέρυγας Διδασκαλίας Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., ο Δρ. Βασίλειος Παπαμιχαήλ θα παραδώσει δοκιμαστικό μάθημα, με τίτλο

«Κεραίες πολλαπλών εισόδων, πολλαπλών εξόδων»,

στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς του για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματες Επικοινωνίες: Εκπομπή, Μετάδοση και Λήψη Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1497117).

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών να το παρακολουθήσουν.