Προκήρυξη Υποτροφίας Υποψήφιου Διδάκτορα με την υποστήριξη της ΕΥΑΘ 2018


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Τετάρτη 21, Φεβρουαρίου 2018 09:55

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκηρύσσει τη χορήγηση μίας υποτροφίας για φοιτητή/τρια υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών συνολικού ποσού 9.500€ κατ’ έτος και με συνολική διάρκεια έως 4 έτη.

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και το έντυπο της αίτησης για την υποβολή της υποψηφιότητας.