Αποτέλεσμα συνεδρίασης για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική»


Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Δευτέρα 25, Ιουνίου 2018 15:23

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική», στη 2η Συνεδρίασή της (25.06.2017), σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, αποφάσισε, ομόφωνα, την αναβολή της Συνεδρίασης, για λόγους που περιγράφονται εντός του σχετικού πρακτικού.