Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Τρίτη 26, Ιουνίου 2018 11:36

Συνημμένο θα βρείτε το κείμενο της προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών», του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το ακαδημαϊκό  έτος 2018-2019.