Βράβευση φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών


Νέα της Πολυτεχνικής
Παρασκευή 29, Ιουνίου 2018 09:55

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών βράβευσαν τους φοιτητές Αμέτ Γκιουλγκιούν, Λουρμπάκη Χριστίνα, Μίξιο Κωνσταντίνο και Τουρσίδη Νικόλαο για τη μεγάλη βοήθειά τους στη διάσωση βιβλίων και άλλου υλικού της Βιβλιοθήκης του Τμήματος, κατά τη διάρκεια της νεροποντής της 10ης Μαΐου. Η βράβευση έγινε την Τρίτη 26 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια συνέλευσης του Τμήματος.

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής θέλει ακόμη να ευχαριστήσει όλους τους φοιτητές που αυθόρμητα βοήθησαν στον περιορισμό των ζημιών στους χώρους της Σχολής, όπως τα μέλη της θεατρικής ομάδας και της ομάδας ART.