Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εκλογή διευθυντών των εργαστηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής


Νέα της Πολυτεχνικής
Δευτέρα 23, Ιουλίου 2018 12:38

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ με τριετή θητεία από 01.09.2018

Εργαστήριο Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Διευθυντής: Κουγιουμτζής Δημήτριος, Καθηγητής,
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Φυσικής
Διευθυντής: Χριστόφιλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Εργαστήριο Μη Γραμμικών Μαθηματικών
Διευθύντρια: Ιωαννίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια,
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών