ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» του ΤΜΧΑ ΑΠΘ


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Τετάρτη 05, Σεπτεμβρίου 2018 12:19

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» του ΤΜΧΑ ΑΠΘ.

Επισυνάπτονται η προκήρυξη και η αίτηση εισαγωγής.
Η σχετική ιστοσελίδα του Τμήματός μας είναι η: http://www.plandevel.auth.gr/el/studies/postgraduate