Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Τετάρτη 19, Σεπτεμβρίου 2018 12:01

Επισυνάπτονται οι προκηρύξεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. για το ακαδημαικό έτος 2018-19
α) ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ