ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα "PLANT DESIGN MANAGEMENT - Innovative methods and software"


Εκδηλώσεις
Πέμπτη 11, Οκτωβρίου 2018 15:08

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών/φοιτητριών για τις δυνατότητες και τις εφαρμογές του νέου λογισμικού AVEVA Software,

θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα, με θέμα:

PLANT DESIGN MANAGEMENT
Innovative methods and software,

τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου, ώρα 10.00-14.00, στο Αμφιθέατρο "Α. Τσιούμης" (Κτήριο Τοπογράφων).

Σε συνέχεια της Ημερίδας αυτής και κατά τον μήνα Νοέμβριο, προβλέπεται  εκπαίδευση για όσους ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό αυτό.