Πρόσκληση Ημερήσιας Διάταξης στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής


Νέα της Πολυτεχνικής
Δευτέρα 03, Δεκεμβρίου 2018 15:57

Αριθμός Γενικής Συνέλευσης: 1

 

Προς

τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων,

τους Εκπροσώπους των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.,

τους Εκπροσώπους των φοιτητών

της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την Δευτέρα 03 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 08:00, θα γίνει Γενική Συνέλευση της Σχολής, στο Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» της Πολυτεχνικής Σχολής, με μόνο θέμα:

 Απολογισμός του έργου του Κοσμήτορος, για το έτος 2018.

 Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 04 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00, στον ίδιο τόπο και με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 48 του Ν. 1404/83 και του άρθρου 14 του Ν. 2690/99.

 

 Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2018

 

Με τιμή

Ο Κοσμήτωρ

 

Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης Καθηγητής