Πρόσκληση συμμετοχής στην Επιτροπή φοιτητικών θεμάτων της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Τρίτη 08, Ιανουαρίου 2019 16:43

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές της Σχολής μας
Σας εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία και επιτυχίες στις σπουδές σας.
Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής έχει προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπής φοιτητικών θεμάτων, με κύριους στόχους:
1.    Την υποστήριξη φοιτητών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δομές του Α.Π.Θ..
2.    Τη συλλογή και αξιοποίηση ιδεών και προτάσεων φοιτητών για τη βελτίωση της Σχολής.
3.    Την ενεργοποίηση των φοιτητών σε εκδηλώσεις της Σχολής
4.    Την υποστήριξη δραστηριοτήτων οργανωμένων φοιτητικών ομάδων.
5.    Την προβολή του έργου της Σχολής
6.    Την ενημέρωση των φοιτητών για επαγγελματικά θέματα, σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως το ΤΕΕ, οι σύλλογοι μηχανικών και ο σύλλογος αποφοίτων.
Η επιτροπή απαρτίζεται από μέλη του προσωπικού όλων των τμημάτων της Σχολής. Για να συμπληρωθεί η στελέχωσή της παρακαλώ όποιους φοιτητές θέλουν να προσφέρουν να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα και να την στείλουν, μέχρι την 31η Ιανουαρίου στη διεύθυνση: akesoglou@eng.auth.gr

Κ.Λ. Κατσιφαράκης
Κοσμήτωρ της
Πολυτεχνικής Σχολής