Συμπόσιο ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ


Νέα της Πολυτεχνικής
Σάββατο 23, Φεβρουαρίου 2019 13:30

Το ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ οργανώνει συμπόσιο με θέμα την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο και τις Απορρέουσες υποχρεώσεις ως προς τις μελέτες και τα έργα.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση -  πρόσκληση συμμετοχής. Σύνδεσμοι αρχείων:
1) LandscapeArchiAUTh_Symposium_11.04.19.pdf