Διάλεξη με θέμα "Από τους κινδύνους στην ανθεκτικότητα των πόλεων και από την Ευρωπαϊκή Πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση: εμπειρίες και ερμηνείες"


Εκδηλώσεις
Τρίτη 19, Μαρτίου 2019 20:58

Σας προσκαλούμε στη Διάλεξη με θέμα: «Από τους κινδύνους στην ανθεκτικότητα των πόλεων και από την Ευρωπαϊκή Πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση: εμπειρίες και ερμηνείες»

με ομιλήτρια την

Κωνσταντίνα Καρύδη
100 Resilient Cities
Αssociate Director
Europe and Middle East

Επισυνάπτεται η πρόσκληση.