Ημερίδα: “Sustainable tourism development and Silk Road cultural heritage”


Εκδηλώσεις
Πέμπτη 28, Μαρτίου 2019 18:59

Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα με θέμα “Sustainable tourism development and Silk Road cultural heritage” την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, 18.00-20.00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.

Η Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του διακρατικού Έργου Black Sea Basin 2014-2020 “SILC- Silk Road Local Culture” με Επικεφαλής Εταίρο το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Διεπιστημονικό Κέντρο Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού του ΑΠΘ.

Εκπρόσωποι τοπικών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και των οργανισμών και πανεπιστημίων των χωρών της Μαύρης Θάλασσας που συμμετέχουν στο Έργο SILC (Γεωργία, Αρμενία, Βουλγαρία, Ρουμανία), θα συζητήσουν για τις δυνατότητες βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται για τον κλάδο του τουρισμού από την ανάδειξη και αξιοποίηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δρόμου του Μεταξιού, τόσο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

H παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς.

Με τιμή
Στέλλα Κωστοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
SILC Lead Partner Coordinator
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού Διευθύντρια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη”