4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου TRANS-EDU-NET


Έρευνα
Τετάρτη 03, Απριλίου 2019 20:32

Η τέταρτη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια στις 5 και 6 Απριλίου 2019 με βασικά θέματα την εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού και των μαθημάτων. Επίσης, ο συντονιστής θα διοργανώσει την τοπική έκθεση για την απασχόληση των νέων Travel Career στο πλαίσιο της έκθεσης τουρισμού Travel Academy 2019, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι εταίροι.
Η αποστολή των εταίρων του TRANS-EDU-NET είναι να προσφέρουν ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων ηλικίας 16 έως 30 ετών για τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας στα Βαλκάνια. Οι δραστηριότητες του έργου αποσκοπούν στην προώθηση της επιχειρηματικής σκέψης μεταξύ των νέων, στη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού και στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Εταίροι του έργου:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
National Tourism Cluster “Bulgarian Guide”, Βουλγαρία
AULEDA - Local Economic Development of Vlora Region, Αλβανία
Municipality of Kicevo, πΓΔΜ

 

 

Αρχεία:
TRANS-EDU-NET-4.docx98 Kb