Ψήφισμα της Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. για νέες 5ετείς Σχολές Μηχανικών


Νέα της Πολυτεχνικής
Σάββατο 13, Απριλίου 2019 22:07

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ εκφράζει την έντονη ανησυχία της και την αγωνία της σχετικά με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» του ΥΠΕΠΘ που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου ιδρύονται Σχολές και Τμήματα από συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε μελέτη σκοπιμότητας, που στοιχειωδώς απαιτείται ακόμη και για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Χωρίς να είναι σαφής η ύπαρξη οποιασδήποτε στρατηγικής για τα επαγγέλματα του Μηχανικού και τις προοπτικές ανάπτυξης των Σχολών των Μηχανικών, με το άρθρο 66 δίνεται άμεσα η δυνατότητα στα Τμήματα Σχολών Μηχανικών που δεν εντάσσονται σε υφιστάμενες Πολυτεχνικές Σχολές να αυξήσουν τη διάρκεια των σπουδών τους από οκτώ σε δέκα εξάμηνα. Τα Τμήματα αυτά στη συνέχεια αντιστοιχίζονται με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και εντάσσονται σε Πολυτεχνικές Σχολές, οι οποίες, εάν δεν υπάρχουν, ιδρύονται με Υπουργική Απόφαση. Η αξιολόγηση της διαδικασίας ‘Πολυτεχνειοποίησης’ αυτών των Σχολών Μηχανικών, προβλέπεται να γίνει με την υποβολή ‘ενδεικτικών προγραμμάτων σπουδών’ και την έγκρισή τους από ειδική Επιτροπή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ξεπερνώντας κάθε έννοια ακαδημαϊκής δεοντολογίας και διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών του Μηχανικού.

  2. Η δημιουργία, με την παραπάνω διαδικασία, νέων Πολυτεχνικών Σχολών θα οδηγήσει νομοτελειακά σε υπερπροσφορά Μηχανικών, όταν η απασχόληση των περισσοτέρων κλάδων των Μηχανικών είναι σε ύφεση, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Αυτό αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων, που κάθε χρόνο αναζητούν διέξοδο στη μετανάστευση σε άλλες χώρες. Και εάν η υψηλή ποιότητα των γνώσεων που αποκτούν οι Μηχανικοί στα ελληνικά Πολυτεχνεία αποτελεί σήμερα το βασικό προσόν για επαγγελματική ένταξη, αυτό διακυβεύεται από την υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία ουσιαστικά υπονομεύει και το μέλλον της χώρας, που βασίζει την ανάπτυξή της στις ποιοτικές πανεπιστημιακές σπουδές των Ελλήνων Μηχανικών.

  3. Η υποβάθμιση της ποιότητας των σπουδών είναι δυστυχώς αναπότρεπτη, όταν στις γνωστές συνθήκες υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του Ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου προκρίνονται πολιτικές, οι οποίες αντί να στηρίξουν τις υφιστάμενες Πολυτεχνικές Σχολές, Τμήματα των οποίων έχουν χάσει έως και το 60% των μελών ΔΕΠ, δημιουργούν νέες Σχολές, η στελέχωση των οποίων φαίνεται να απορροφά σημαντικό μέρος των ήδη περιορισμένων πόρων.

  4. Με το ισχύον «χαλαρό» νομικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών, μεγάλο μέρος φοιτητών των αντίστοιχων νέων Τμημάτων Μηχανικών θα μετακινηθεί προς τα κεντρικά πανεπιστήμια, καθιστώντας δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Αν ο στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αποκέντρωση Σχολών Μηχανικών, αναμένεται τουλάχιστον η άμεση και πλήρης κατάργηση των μετεγγραφών, εφόσον θα μπορεί πλέον ο κάθε υποψήφιος να επιλέγει τη Σχολή που επιθυμεί με βάση μια νέα σειρά κριτηρίων.

  5. Η δημιουργία νέων προγραμμάτων σπουδών θα πρέπει να ακολουθεί την προβλεπόμενη διαδικασία που ορίζει η ΑΔΙΠ και να συνυπολογίζει την επαρκή στελέχωση των Τμημάτων στα οποία θα λειτουργεί το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και την ύπαρξη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής. Επιδιώκοντας την αριστεία στην ποιότητα σπουδών η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ προτείνει την ενίσχυση των διαδικασιών της ΑΔΙΠ με την καθιέρωση δεικτών ελέγχου ποιότητας στα προγράμματα σπουδών.

Στο πλαίσιο αυτό, και πιστεύοντας ότι η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της αποτελεί κατάκτηση που δεν επιδέχεται υποβάθμιση, η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ προτίθεται να προχωρήσει άμεσα:

Στην άμεση και ευρεία δημοσιοποίηση της διαμορφούμενης κατάστασης καθώς και των πιθανών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου νόμου στις υφιστάμενες Πολυτεχνικές Σχολές.

Στην ανάληψη πρωτοβουλίας συντονισμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των υπόλοιπων Πολυτεχνικών Σχολών και Πολυτεχνείων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και των υπόλοιπων φορέων των Μηχανικών στην κατεύθυνση της άρσης των επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου νόμου.

Στην οργάνωση σειράς εκδηλώσεων με στόχο την παρουσίαση των επιτευγμάτων των Τμημάτων της Σχολής, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αριστείας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.