5ο ενημερωτικό δελτίο του έργου TRANS-EDU-NET


Έρευνα
Δευτέρα 27, Μαΐου 2019 17:44

Το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών συμμετέχει στο διαπεριφερειακό ερευνητικό έργο Transnational Educational Network for Young People – New Technologies and Entrepreneurial Thinking in the Tourism Industry (TRANS-EDU-NET), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Balkan – Mediterranean.

Το TRANS-EDU-NET ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017 και η πρώτη συνάντηση των εταίρων διοργανώθηκε από το Συντονιστή National Tourism Cluster ‘Bulgarian Guide’ το Σεπτέμβριο του 2017 στη Σόφια.

Η δεύτερη συνάντηση έλαβε χώρα στον Αυλώνα της Αλβανίας στις 27 Απριλίου 2018 και φιλοξενήθηκε από την τοπική υπηρεσία οικονομικής ανάπτυξης AULEDA. Οι τέσσερεις εταίροι του έργου συναντήθηκαν για να παρουσιάσουν την πρόοδο του έργου και συζήτησαν τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετικά με τα προγράμματα σπουδών για την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό.

Στο πλαίσιο των ενεργειών προώθησης και δικτύωσης του TRANS-EDU-NET στη χώρα, πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση του έργου στις 9 Νοεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη υπό την εποπτεία του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Οι τέσσερεις εταίροι του έργου συζήτησαν για θέματα που αφορούσαν στο Edu-Camp και τη διοργάνωση της κατάρτισης και συμμετείχαν στην έκθεση για την απασχόληση των νέων που διοργανώθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Philoxenia.

Η τέταρτη συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στη Σόφια στις 5 και 6 Απριλίου 2019 με βασικά θέματα την εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού και των μαθημάτων και οι εταίροι συμμετείχαν στην έκθεση τουρισμού Travel Academy 2019.
Η πέμπτη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο του Κίτσεβο στις 7 και 8 Ιουνίου 2019 και θα έχει ως στόχο το σχεδιασμό των επερχόμενων δραστηριοτήτων του έργου, του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής και τη συμμετοχή στην τοπική έκθεση για την απασχόληση των νέων.

Η αποστολή των εταίρων του TRANS-EDU-NET είναι να προσφέρουν ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων ηλικίας 16 έως 30 ετών για τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας στα Βαλκάνια. Οι δραστηριότητες του έργου αποσκοπούν στην προώθηση της επιχειρηματικής σκέψης μεταξύ των νέων, στη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού και στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Εταίροι του έργου:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
National Tourism Cluster “Bulgarian Guide”, Βουλγαρία
AULEDA - Local Economic Development of Vlora Region, Αλβανία
Municipality of Kicevo, Βόρεια Μακεδονία