Παρουσίαση των υποψηφίων αντιπρυτάνεων Α.Π.Θ. στην Πολυτεχνική Σχολή


Νέα της Πολυτεχνικής
Δευτέρα 27, Μαΐου 2019 17:43

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, οι υποψήφιοι για θέση Αντιπρύτανη του Α.Π.Θ., μετά από πρόσκληση της Κοσμητείας, θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους στα μέλη της Σχολής μας.

Η παρουσιάσεις θα γίνουν στο Αμφιθέατρο "Παναγής Παναγιωτόπουλος". Κάθε ομιλητής θα έχει στη διάθεσή του 15'. Ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων αντιπρυτάνεων είναι 12 και έχουν χωριστεί σε 2 ομάδες των 6.
Η σειρά παρουσίασης, που έχει συμφωνηθεί με τους ομιλητές, είναι:

1η ομάδα (10:00 - 12:00)
Αλμπάνη Μ.
Χρυσάφης Κ.
Γιαννακουδάκης Α.
Κοιλιάρη Α.
Στυλιανίδης Ευ.
Κωβαίος Δ.


2η ομάδα (12:00-14:00)
Μαυρουδής Αι.
Φείδας Χ.
Μαγγιώρος Ν.
Κεσίσογλου Ι.
Σαρηγιάννης Δ.
Πρίνος Π.
Στο τέλος των παρουσιάσεων κάθε ομάδας, μπορούν να γίνουν ερωτήσεις προς τους ομιλητές.

Προσκαλώ όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Σχολής να παρακολουθήσουν τις ομιλίες των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων.

Ο Κοσμήτωρ

Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης