Ημερομηνίες τελετών ορκωμοσίας Ιουλίου 2019


Νέα της Πολυτεχνικής
Δευτέρα 03, Ιουνίου 2019 21:09

Σας γνωρίζουμε ότι οι τελετές ορκωμοσίας των αποφοίτων των Τμημάτων της Σχολής του Ιουλίου 2019 θα πραγματοποιηθούν, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ., ως εξής:

Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

10:00-12:00 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

12:00-14:00 Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

10:00-12:00 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

12:00-14:00 Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

10:00-12:00 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

12:00-14:00 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

14:00-16:00 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών