"Αντιμετώπιση του BRAIN DRAIN". Πρόγραμμα Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης Μηχανικών, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Τρίτη 09, Ιουλίου 2019 21:53